עגינה ממוחשבת ביאכטה

המערכת הממוחשבת, מחשבת את מצב העגינה האופטימלי בהתאם לנתוני היאכטה ומקום העגינה ומציגה אותו על מסך תלת-מימד. במקרה של חריגה מהאילוצים שנקבעו, המערכת מתריאה על כך.

המערכת ניזונה: ממכשיר G.P.S. , ממד-עומק (סונאר), ממכ"ם, ממצלמת טלוויזיה, ממד-רוח (אנומטר), ממצפן וממדלה העוגן (לקבלת נתונים – Windlass) ומקושרת למסך תצוגה למנגנוני התראה (קוליים וחזותיים) ולמדלה העוגן (למתן פקודות).

בהתאם לעומק המים ולמיפגעים הסביבתיים, המערכת מחשבת את אורך השרשרת הנידרש ומשגרת פקודה למדלה העוגן, לשחרר את האורך המתאים. באותו זמן היא יודעת את אורך השרשרת שעדיין נותר ביאכטה (למניעת הפתעות).

בעזרת מכשיר G.P.S. המערכת יודעת את מיקום היאכטה, בעזרת המצפן את כיוון תנוחתה, בעזרת מד-רוח את כיוון הרוח ועוצמתה ובעזרת המכ"ם והמצלמה, המערכת יודעת על מיפגעים הסביבתיים ומחשבת את רדיוס הסיבוב המותר.

בהשתנות כיוון הרוח, כל המימצאים הנ"ל מתנקזים למסך מחשב, המכיל מפה דיגיטלית של המקום. במקרה שכלי-השייט מתקרב למיפגע מסוכן (סלעים,שרטונות,כלי-שייט וכו') מופעלת אזעקה המזעיקה את אנשי הצוות לתגובה מידית הולמת (ניתן לישון בשקט).